Chung cu goldmark city 1 Chung cu goldmark city 2 Chung cu goldmark city 3 Chung cu goldmark city 4 Chung cu goldmark city 5 Chung cu goldmark city 6 Chung cu goldmark city 7 Chung cu goldmark city 8 Chung cu goldmark city 9
1 2 3 4 5 6 7 8 8

Tiến độ và thanh toán

Dự án FLC Twin Towers bắt đầu khởi công vào quý IV/2015 và dự kiến hoàn thành IV/2017. Hiện dự án đang xây dựng và dự kiến mở bán đợt 1 vào quý IV/2015, khách hàng có thể đặt chỗ ngay từ bây giờ. Tiến độ thanh toán được chia ra làm 8 đợt:
  • Đợt 1: Đóng 10% ngay khi ký hợp đồng góp vốn.
  • Đợt 2: Đóng 10% sau 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn.
  • Đợt 3: Đóng 10% ngay khi thi công móng (dự kiến 30/11/2015)
  • Đợt 4: Đóng 10% ngay khi thi công đến tầng 3 (dự kiến vào tháng 3/2016)
  • Đợt 5: Đóng 10% ngay khi thi công đến tầng 10 (dự kiến vào tháng 7/2016)
  • Đợt 6: Đóng 10% ngay khi thi công đến tầng 30 (dự kiến vào tháng 11/2016)
  • Đợt 7: Đóng 10% ngay khi thi công đến tầng 50 (dự kiến vào tháng 4/2017)
  • Đợt 8: Đóng 25% + 2% phí bảo trì khi có giấy thông báo bàn giao nhà (dự kiến quý IV/2017)
  • Đợt 9: Đóng 5% tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà(dự kiến quý I/2018)